facebook twitter

Mere fokus på politiets kerneopgaver og en bedre koordinering af nye tiltag

Rigspolitiet skal sætte mere fokus på politiets kerneopgaver, når der laves strategier og prioriteres, og så skal man blive bedre til at koordinere sine initiativer, især dem der kræver budget- og tidsmæssige ressourcer i kredsene. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en konsulentanalyse fra Struensee & Co. En følge af analysen bliver blandt andet, at de operative opgaver i National Udlændinge Center (NUC) i videst muligt omfang flyttes til Nordsjællands Politi. Det frustrerer i NUC og vækker undren hos Rigspolitiforeningen.
  1/9-2015

Landets politikredse oplever et usammenhængende Rigspoliti med for meget fokus på administration og for lidt fokus på politiets kerneopgaver. Også koordineringen af de skibe, Rigspolitiet sætter i søen, opleves som mangelfuld. Det viser en konsulentanalyse, foretaget af Struensee & Co i samarbejde med Rigspolitiet og politikredsene.

Rigspolitiets direktion har på den baggrund besluttet, at der skal ske en række ændringer i Rigspolitiet fra årsskiftet. Formålet er at styrke rollen som hovedkvarter for dansk politi ved at være mere strategisk og retningssættende på de operative kerneopgaver. Ligesom koordineringen skal blive bedre. Eksempelvis i forbindelse med tiltag inden for uddannelse og it, som påvirker kredsenes tids- og ressourceforbrug.

NUC flyttes til Nordsjællands Politi

Alt dette giver meget god mening hos Rigspolitiforeningens formand, Jørgen Olsen. Men det gør planen om at flytte National Udlændinge Center (NUC), der til dag har til huse under politiområdet i Ejby, ikke. Flytteplanen blev offentliggjort på et møde i går for de knap 200 medarbejdere i NUC.

- De er generelt frustrerede, hvilker er forståeligt. Rigspolitiet har heller ikke præsenteret mig for nogle argumenter, der forklarer, hvorfor man vil flytte en landsdækkende enhed ud i en politikreds. Det er jo ikke kun NUC under politiområdet, der udfører operativt arbejde. Det gør eksempelvis også NKC og NC3, så det kan ikke være begrundelsen, siger Jørgen Olsen.

Det er ikke alle medarbejderne i NUC, som skal rykke til Nordsjælland. Men hovedparten ifølge DANSK POLITI's oplysninger. Det ligger heller ikke fast, hvor de præcist skal have adresse i Nordsjælland. Men logisk set vil det give mening at placere dem i nærheden af Sandholmlejren.

DANSK POLITI har i dag forsøgt at få fat i Svend Larsen, direktør for Rigspolitiets politiområde, for en kommentar, men det er ikke lykkedes.