facebook twitter

Økonomiske trængsler og politireform i Norge

Norsk politi er ramt på pengepunggen ude i distrikterne (politikredsene) og noget tyder på, at en kommende reform vil gøre ekstra ondt. En del af forklaringen er Politidirektoratets (Rigspolitiets) vokseværk og stigende forbrug.
  13/5-2015

Norsk politi skal reformeres. Og omorganiseres. De nuværende 27 politidistrikter skal skæres ned til 12 med hver deres politimester. Beredskab og udrykning skal centraliseres i større enheder.

Reformen skal frigøre administrative- og effektiviseringsgevinster. Så vidt fastslået til ca. 400 millioner norske kroner, som er beregnet ind i fremtidens budgetter, som en gevinst/besparelse.

Altså efter samme modeller som kendes fra Danmark. Uden at der kommer en krone ekstra i bevilling, lyder den finanspolitiske udlægning som en øgning af budgettet på 400 millioner kroner (ekstra!) til politiet, eller også nedskrives budgettet med 400 millioner kroner, med den finanspolitiske forklaring at rammerne er uændrede.

Pt. Kæmper norsk politi for at beholde de ca. 400 millioner kroner.

Ovenstående er en del af øjeblikkets debat om den kommende politireform i Norge.

(Læs artikel fra det norske politiblad: Politiet er ikke i stand til at varetage sikkerheden)

Nærpoliti-reform

Lidt paradoksalt – ifølge norske medier - har reformen fået under-overskriften ”nærpolitireform”, og lanceres som en styrkelse af det lokale politiarbejde.

Ikke mindst da det norske Rigspoliti vil vokse yderligere, til trods for at det i løbet af de seneste fire er er blevet dobbelt så stort. De samme gør udgiften til konsulenter samme sted, som efterhånden beløber sig på 186 millioner norske kroner årligt.

Væksten sker samtidig med, at politistyrken efter politisk ønske og på baggrund af analyser efter Breiviks vanvittige massemord vokser med omkring 1.000 nye politifolk i år.

Der var for få politifolk i Norge, og udvidelsen af styrken er i fuld gang. Dermed overhaler Norge også Danmark i forhold til antal polititimer. I Norge medregner man i øvrigt ikke politielever i styrketallet, modsat Danmark.

Dyr drift

Så vidt så godt – men samtidig ramler politiets budgetter.

En analyse har vist, at Rigspolitiet i Norge bruger 550 millioner kroner mere end tidligere, og at pengene tages ude i fra distrikterne.

Her bliver stadig færre penge til drift, udstyr og sagsbehandling.

Her lider man efter flere eksperters mening under indførslen af markedsøkonomi i politiet for 10-15 år siden. Altså faste budgetter som skal holdes, og en modregning hvis der overforbruges året efter. Distrikterne styres af økonomi, ikke kriminalitetsbilledet, påpeger kritikere. Der bliver med andre ord spinket og sparet for at holde budgetterne.  

Debatten går blandt andet på, at personligfarlig kriminalitet og andre vigtige sager ikke kan opgøres i penge, og modregnes året efter. Således at et distrikt med tre store sager, som skal løses, bliver straffet økonomisk året efter for at have sat ressourcer ind på at løse dem.

Det ligger fast, at Norge får en politireform, men den præcise udmøntning skal vedtages af det Norske Storting inden sommerferien. Blandt et forslag om, at det norske rigspoliti, selv skal afgøre hvor i distrikterne hovedsædet skal ligge, samt forestå ansættelsen af politimestre i den nye organisation. Derefter vil startskuddet så være givet, og reformen kan begynde fra næste år.

Herunder et nyt kritikpunkt. Nemlig at der er tale om en reform, som starter fra oven og dikteres nedad, uden at de ansatte er med.

 

Kildre pf.no, politiforum.no og politi.no