facebook twitter

Sådan spilder vi tiden på it

Læs her fem interviews med politiansatte, der ugentlig spilder tid på politiets it-systemer.
  22/6-2015

Rapporter forvinder og ingen hjælp ved nedbrud

Carsten Østeraa, Straffelov, Frederikshavn

Carsten Plusÿsteraa

 • Jeg har problemer med masser af rapporter, der forsvinder. Hvis jeg føler, der er knas med maskineriet, så skriver jeg i det frie Word. Hvis jeg sidder med en arrestantsag og har en, der skal i grundlovsforhør dagen efter, så har jeg ikke råd til at miste noget. Når man møder om morgenen og har en anholdt, så har vi tre timer til at få pakket sagen og kopieret den.

 • Jeg bruger en time til halvanden om dagen på it-problemer, fordi jeg hjælper andre. Hos ESS er der meget lange svartider. Det undrer mig, at man ikke har en enkelt eller to personer på lokalstationerne, som har adgang til at hjælpe med småproblemer i systemerne. De rettigheder har vi fået taget fra os, og nu skal vi så vente otte dage på at få hjælp.

• POLSAS er ikke beregnet til større sagskomplekser. Jeg havde en sag med 287 forhold, som alle skulle printes, og POLSAS kunne ikke printe en forhold-bilagsfortegnelse ud. Det betød, at jeg måtte lave flere tillægsforhold for at få sagerne færdige. Da jeg så havde gjort det, gik computeren ned med et brag. Sagen, som var en arrestantsag, skulle afleveres, og jeg forsøgte at få hjælp hos ESS, men de kunne ikke tage hensyn til min tidsnød, så jeg fik ingen hjælp i en sag, som handlede om så mange forhold.

 

Mellem en halv til en hel dags spildtid om ugen på it

 Bjarne Holst, Beredskabet i Aalborg

Bjarne Holst

• Vi oplever en masse problemer, som er generende og tidskrævende. I Beredskabet har vi forholdsvis få skrivestuer og computere til mange mand. Vi deles, og logger af og på mellem opgaverne. Det tager 10 minutter at komme på med sit eget login, og det er lang tid at bruge, hvis man bare skal indføre en kort tilføjelse til en sag. 

• Kun halvdelen af computerne kan komme på internettet. Så må man vente til dagen efter, eller også går sagen i glemmebogen, fordi andre tager over. Det er ikke usædvanligt, at kollegerne og jeg selv bruger mellem en halv og en hel dag om ugen i spildtid på it.

 • Når vi registrerer i POLSAS, siger den ofte, at filen ikke er gemt – når man så tjekker, viser det sig, at den er gemt. Så får man lige det der lille chok. Selv har jeg ikke været udsat for at miste filer, men det er der flere kolleger, som har.

 • Med hensyn til HR-portalen, hvor vi opdaterer vores arbejdstid, og hvad vi ellers bruger den til, så er der åbenlyse mangler. Vi får at vide, at det er meget vigtigt, at vi opdaterer alt, vi laver. Men helt almindelige arbejdsopgaver eksisterer ikke i systemet. For eksempel bruger vi meget tid på tvangsindlæggelser – det kan sagtens tage tre-fire timer. Men den type arbejde kan ikke opdateres. Så er man i tvivl om, hvordan man skal opgøre det.

 • BIFROST er lidt lang tid om at komme igennem, når vi søger på et køretøj. Det varierer, nogle gange er det rimelig hurtigt, andre gange kan du være nået ud af kredsen, mens man følger efter bilen. Det er et problem, at BIFROST logger af, hvis man ikke har brugt systemet i 20 minutter. For at undgå det, sidder vi og laver tilfældige forespørgsler på biler – simpelthen for at holde systemet aktivt. Men det må vi jo egentlig ikke, det vil sige, at vi risikerer en sag i DUP´en for at holde terminalen i live.

 

Vi bliver konstant smidt af internettet

 Politiassistent Martin Lundbak, Lokalefterforskning,
Station Bellahøj, Københavns Politi

Martin Lundbak

• Jeg sidder i Lokalefterforskning på Bellahøj, og flere gange om dagen har jeg og mine kolleger behov for at søge oplysninger på nettet. Det kan være opslag på falske Facebook-profiler, prisfastsættelse af koster i forbindelse med erstatningskrav, hjælp til oversættelse når der skal skrives internationale retsanmodninger og så videre. Men det er nærmest en farce, når vi skal på internettet. Hvis vi er heldige, kan vi benytte Explorer i et minut, inden vi smides af, og hele skærmbilledet låser. Når vi så endelig kommer på igen, gentager forløbet sig. Det er meget frustrerende. Jeg er begyndt at benytte min egen smartphone – og dermed betale dataforbruget af egen lomme – fordi det er håbløst at benytte politiets internetadgang. Og nej – jeg kan ikke bruge min arbejdsmobil, for det er en oldnordisk trykknapssag, der kun kan bruges til at telefonere og skrive sms’er med.

 • Vi er omkring 100 efterforskere her på Bellahøj, og vi har alle problemer med netadgangen. Jeg vil tro, at det gælder hele stationen – og måske endda hele dansk politi. En af mine kolleger har klaget sin nød til ESS, og hun fik den besked, at det ikke kan løses, fordi dansk politi kun har indkøbt 1.700 internetlicenser, så når medarbejderne rundt omkring i landet logger på, er det et spil i lotteriet, om man får adgang til internettet.

 • Vi har fået udleveret et ”hemmeligt” link til internettet af ESS, men det fungerer heller ikke mere. Jeg har også svært ved at forstå, hvorfor ansatte i politiet ikke bare kan få lov at trykke på genvejen til internettet på vores computer, men at vi skal benytte os af et hemmeligt link. Vi skriver ligesom 2015!

 • Med hensyn til POLSAS sker det til stadighed, at programmet pludselig fryser. En af mine kolleger mistede for omkring tre uger siden en ni siders rapport på den konto.

 

Jeg har ventet en måned på svar

 Allan Markussen, Forebyggelsessektionen, Østjyllands Politi

Allan Markussen

• Jeg har et helt aktuelt tilfælde, hvor jeg er blevet koblet af muligheden for at finde hemmelige telefonnumre. Jeg har fejlmeldt sagen hos Onsite to gange, men der er gået en måned nu, uden at jeg har fået en tilbagemelding. Det er irriterende i en i forvejen travl og presset hverdag, når man skal spilde tid på den slags forhindringer.

 • HR-portalen, hvor vi registrerer vores tid, er desuden meget langsom, og her på det sidste er den ofte lukket ned. Når det sker, er det ikke muligt at tidsregistrere, og hvis man så har fri et par dage, ligger der en rykker på, at man ikke har gjort, som man skulle – men det skyldes jo, at systemet i sig selv ikke fungerer.

 

Langsomt og kan ikke gemme dokumenter

 Bente Christiansen, kontorfuldmægtig, Juridisk sekretariat,
Nordjyllands Politi

Bente Christiansen

• Vi har en kæmpe udfordring i, at man ofte ikke kan gemme sine dokumenter. Det er ikke den samme, der døjer med det hver dag, og det er altså ret uforudsigeligt, hvornår man får problemerne. Det kan for eksempel være, at jeg har skrevet en indkaldelse til et retsmøde, som så ikke kan gemmes, og derfor skal laves om. Det betyder også, at vores dokumenter altid ligger i papirform i en mappe, og ikke i systemerne, for dem kan vi ikke stole på. Det er også ofte sket, at jeg har åbnet den vidneindkaldelse, jeg troede var gemt, og så er den tom.

 • En anden udfordring er, hvis vi har lavet en opdatering i POLSAS, som har en fejl, og som derfor skal slettes. Det skal vi meddele til ESS, som skal hjælpe os. Problemet er, at der godt kan gå 14 dage, hvilket betyder, at oplysninger om en borger i retssystemet står forkert i lang tid. Det er der vel ingen, som selv vil bryde sig om.

 • Generelt er systemet langsomt. Det tager mig nok 10 minutter at logge på de programmer, jeg arbejder i, når jeg kommer om morgenen.

 

 Læs flere interviews i fagbladet DANSK POLITI