facebook twitter

vi overholder reglerne

Der er udfordringer i Københavns Lufthavn, men man er i fuld gang med tiltag, der skal styrke arbejdet. Sådan beskriver Steen Pedersen, leder af Københavns Politis Grænsekontrolafdeling situationen i Københavns Lufthavn, oven på kritikken fra medarbejderne.
  20/6-2014

Tak til DANSK POLITI for – igen – at sætte fokus på det vigtige arbejde med grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. Og tak for at lade mig komme til orde.

Selvfølgelig er der udfordringer med at lede grænsekontrolarbejdet i Danmarks største lufthavn, og jeg vil heller ikke lægge skjul på, at vi presses af stigende passagertal og øgede kontrolforventninger. Men jeg vil gerne starte med at slå fast, at Københavns Politi generelt (der kan altid ske smuttere) overholder de regler og retningslinjer, der gælder for politiarbejdet i en international lufthavn.

Man kan altid gøre det bedre, man kan altid ønske sig flere ressourcer, og man kan altid finde andre lande og lufthavne, som har et højere kontroltryk og en bedre bemanding end vores, men det er ikke ensbetydende med, at vores niveau er uforsvarligt. Hvor snittet præcist skal lægges, tilkommer det ikke mig at vurdere.

Som I resten af Københavns Politi arbejder vi også i Grænsekontrolafdelingen med at få mest muligt ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Sammen med den øvrige ledelse her i lufthavnen og Københavns Politis øverste ledelse har jeg siden min tiltrædelse den 1. januar 2014 arbejdet målrettet på at skabe et bedre overblik over et stort og komplekst arbejdsområde. Nogle af de konstaterede problemer er reelt allerede løst, men det er ikke muligt at håndtere dem alle på denne side af sommerferien.

 De mest relevante fokusområder i første halvår af 2014 har været følgende:

 - I forbindelse med omorganiseringen af Københavns Politi blev politiledelsen i lufthavnen pr. 1. maj 2014 styrket blandt andet ved ansættelse af betydeligt flere chargerede vagthavende.

- Der er ansat flere faglige koordinatorer blandt andet til at tage sig af 2. line-kontrollerne.

- Der arbejdes på at styrke vores analysekapacitet, så de kontroller, der foretages på Non-Schengenfly og på Schengenfly, foretages ud fra en bedre og mere målrettet analytisk tilgang. Det er altså ikke alene et spørgsmål om at kontrollere så mange fly som muligt, men om at kontrollere de fly, hvor der konkret foreligger oplysninger om passagerer, der eventuelt kan mistænkes for grænseoverskridende kriminalitet.

- Bedre anvendelse af oplysninger om passagerstrømme til brug for tilrettelæggelsen og planlægning af vagter.

- Der har ad flere omgange været udstationeret en medarbejder fra Dokumentafsnittet her fra lufthavnen til en lufthavn i Italien. Disse har sammen med de Italienske myndigheder søgt at løse konkrete problemer med Schengenfly derfra.

- Der er pr. 1. juni 2014 udfærdiget en operationsplan med tilhørende taktiske befalinger, der præcist beskriver, hvorledes og hvor mange Non-Schengen og Schengen kontroller, der skal gennemføres. Antallet af kontroller ligger på 2013-niveau og vurderes til at være tilstrækkeligt og realistisk opnåeligt.

- Bedre kommunikation via nyhedsbreve og briefinger af personalet – dels fra vagthavende, dels fra Dokumentsektionen.

- Der er netop udfærdiget nye retningslinjer for dele af sagsbehandlingen, herunder især asylsagsbehandlingen og optagelse af biometri.

- Der er en stor fokus på en øget anvendelse af ny kontrolteknologi, herunder især grænseapplikationen POLKON samt VIS, hvilket i praksis sikrer en bedre kontrol.

- Der er netop indkøbt nye dokumentundersøgelsesmaskiner af særdeles høj kvalitet.

- Der tilføres i alt 40 ekstra medarbejdere fra øvrige afdelinger i Københavns Politi i en 10 ugers periode hen over sommerferien, hvor arbejdspresset er ekstraordinært højt.

 

Efter sommerferien vil vi blandt andet arbejde med:

 - Implementering af en bedre uddannelse for grænsekontrollører. Rigspolitiet – der har ansvaret for denne uddannelse – arbejder på at introducere en ny uddannelse for grænsekontrollører, og det vurderes, at uddannelsen kan begynde i slutningen af indeværende år eller senest i starten af 2015.

- Implementering af en ny risikovurderingsmodel (Frontex model).

- Yderligere anvendelse af kontrolteknologi, herunder – hvis muligt – implementering af ABC (Automatic Border Control).

 

Samlet set er det min opfattelse, at udviklingen i Grænsekontrolafdelingen i lufthavnen går i en positiv retning. Jeg er dog også meget bevidst om, at det samvittighedsfulde og pligtopfyldende personale har travlt, og at der i dag bliver løbet markant stærkere i Københavns Lufthavn end tidligere. Der er ingen tvivl om, at politiarbejdet i en moderne international lufthavn stiller nye og højere krav til både ledelse og personale, end det var tilfældet for år tilbage.

Vi vil derfor – i samarbejde med alle medarbejdere – fortsætte arbejdet med at få identificeret og løst øvrige problemer, så arbejdsmiljøet forbedres, arbejdsgange forbedres og moderniseres, og der er en fornuftig balance mellem opgaverne og de ressourcer, der er til rådighed.

Det arbejde fortsætter både herude i lufthavnen og i politikredsens øverste ledelse.