facebook twitter

Paskontrollen i Københavns Lufthavn lever ikke op til Schengens regler

Beredskabet og paskontrollen i Københavns Lufthavn er på et absolut minimum. Siden 2001 er mandskabet blevet beskåret i en grad, så de politifolk, der varetager opgaverne, ikke længere kan garantere, at de bliver udført efter Schengens regler. Dertil kommer det store pres af illegale indvandrere fra Sydeuropa, som man stadig lukker øjnene for.

  20/6-2014

Københavns Lufthavn er politimæssigt den absolut dårligst bemandede i Europa. Kontrollen lever ikke op til Schengens omstændelige regler om paskontrol af personer, der rejser ind og ud af Schengen. Alt for få politifolk, en ekspanderende lufthavn og et pres for at holde ventetiden i paskontrollen på et minimum. Det er alt sammen med til at presse politiet til at levere et markant dårligere stykke arbejde, end reglerne foreskriver.

- Vi får ikke lavet de grundige undersøgelser af personer fra tredje lande, som lovgivningen lægger op til. Alle rejsende skal udsættes for en kontrol, der skal afgøre, om den rejsende svarer til billedet i passet, om passet er ægte, og om det er gyldigt. Desuden kræver Schengen, at alle tredjelandesborgere skal udsættes for et grundigere tjek. Det sker sjældent i dag, da ressourcerne mangler. Giver kontrollen anledning til yderligere spørgsmål, skal personen udtages til et såkaldt second-line kontrol. En kontrol, hvor erfarne kollegaer har tid til at foretage en grundig undersøgelse af den rejsendes forhold. Dette er et Schengen krav.

- Vi har nu fået kontorfaciliteterne til det, men mangler folkene og uddannelsen til at bemande det, fortæller Johnny Robin Jørgensen fra Lufthavnens Doku-center.

Opgaven kræver uddannelse og træning, og det får personalet ikke, ifølge personalet i lufthavnen.

 

Dårligst bemandede lufthavn

I 2001 gik 18 millioner rejsende gennem Københavns Lufthavn. Fordi Danmark trådte ind i Schengen, bevilligede Folketinget en ekstra pose penge til politiet, hvis opgave det blev at sørge for bevogtningen af Schengens yderste grænse. Det betød, at 336 politifolk arbejdede i Københavns Lufthavn dengang.

I dag, 13 år efter, er antallet af politifolk reduceret til 158 – mens antallet af rejsende er steget til over 24 millioner sidste år. Til lufthavnens kerneopgaver er der godt 95 mand, der står for paskontrol, dokumenthåndtering, sagsbehandling og patruljering af lufthavnens områder. Vagtplanen skal fyldes 24 timer i døgnet, og opgaverne er vokset i takt med lufthavnens succes.

- Vi er den absolut dårligst bemandede lufthavn i Europa i forhold til antallet af rejsende. Det går ud over sikkerheden, det går ud over, hvem vi lukker ind og ud af landet og det går ikke mindst ud over vores kolleger. Som politimand er det svært at være med til at udføre et arbejde, som man kan se, ikke er muligt at udføre godt nok, siger Carsten Holk, tillidsmand for de politiansatte i lufthavnen.

DANSK POLITI møder ham og en række andre politifolk under et besøg i lufthavnen.

- Det virker som om, at man i politiets øverste ledelse har valgt, at lige meget hvor slemt det ser ud, så fortæller man ikke om det udadtil. Opgaven for politiet er jo ikke at gøre hr. og fru Jensen nervøse. Men nu har vi i så mange år forsøgt at råbe op internt uden andet resultat, end at vi har fået fjernet flere folk. Vi har brug for at fortælle offentligheden sagen set fra personalets side, så må andre tage stilling til, om politiets prioriteringer er i orden, siger Carsten Holk.

Medarbejderne fortæller om, hvordan den vagthavende i lufthavnen dagligt kæmper for at fylde vagtlisterne, men at det sjældent er muligt at nå op på den normering, som i forvejen er på et absolut minimum. Det er – ifølge medarbejderne – simpelt hen ikke muligt at udføre det arbejde, som politiet har ansvaret for, godt nok.

Presset af lufthavnen

Tallene taler deres eget tydelige sprog. Antallet af rejsende er steget med seks millioner siden 2001. Lufthavnen regner selv med, at man i løbet af fem år når op på 30 millioner rejsende årligt. Det pres, der lægges på medarbejderne, kommer fra flere sider. Først og fremmest er der Københavns Lufthavn som forretning. En serviceorienteret, forretningsdrevet virksomhed, der har interesse i at få de rejsende så hurtigt gennem paskontrollen som muligt, så tiden kan bruges i lufthavnens butikker.

- Vi får dagligt udleveret statistik over, hvor hurtigt de rejsende når gennem paskontrollen. Når man så sidder der i paskontrollen med en kø på 400 mennesker og en viden om, at politiet får en reprimande, hvis passagerne ikke når hurtigt igennem – så er det svært at finde motivationen til at spørge ind til et rejsedokument, man er i tvivl om, siger en af politi­folkene.

Ifølge politifolkene i paskontrollen er det udelukkende, når alle røde lamper blinker, at en rejsende tages ud til et ekstra tjek af indrejsedokumenter.

Tillidsmand Carsten Holk har flere sager i gang, som handler om forholdene for personalet i pasboksene. Som eksempel tilsiger ”lov om skærmarbejde”, at man skal holde pause eller udføre andet arbejde efter cirka en times skærmarbejde. Sker det ikke, falder kvaliteten af det arbejde, der bliver udført.

- Men presset på paskontrollen er så stort, at der måske går to eller tre timer, før man kan blive afløst. Det går ud over kvaliteten, og det går i høj grad ud over medarbejderne, som bliver rundtossede af arbejdspresset, fortæller Carsten Holk.

 

Uddannelsen er beskåret

Arbejdet i paskontrollen kræver en omfattende viden. Et eksempel kunne være en somalisk mand på svensk fremmedpas, der skal til sin søsters bryllup i London. Må han rejse ind og ud af Kastrup Lufthavn? (Svaret er ja, men han må ikke komme ind i England, red.).

Dertil kommer paskontrollørens mistanker til dokument- og personelfalsk. Alt sammen opgaver, som det er politiets ansvar at tjekke – men som ifølge de ansatte ikke bliver gjort godt nok i dag.

- Ikke alene har vi ikke tid nok, men uddannelsen i reglerne om ind- og udrejse er også på et minimum i forhold til tidligere. Nye medarbejdere i lufthavnen får én uges introduktion, hvor man både skal lære lufthavnens rammer at kende, have sine interne papirer med videre, lære at køre på området og meget mere. Der er afsat to dages undervisning, og du når slet ikke ind i alle de regler, der gælder i dag. Før i tiden var der fem uger afsat til uddannelse og indkøring, siger Erich Torenholt, en af de garvede folk fra paskontrollen, som DANSK POLITI har talt med. Når man står med en lang kø foran sig, og alle kolleger er pressede, kalder man ikke lige en kollega hen til assistance, hvis man er i tvivl - så sender man ofte passageren videre.

 

Vi er ikke bedre end landene i Sydeuropa

DANSK POLITI har tidligere beskrevet, hvordan medarbejderne i lufthavnen har fået besked på ikke at tjekke de fly fra lande i Schengen, man erfaringsmæssigt ved, medbringer rejsende, som kommer illegalt til Danmark. Ingen i Københavns Lufthavn har brug for at skabe mere arbejde, end der allerede er.

- I lufthavnen er der ingen, der klager, hvis politiet lukker øjnene. Jo mindre vi er uddannet, desto dårligere kan vi tjekke folk, og jo mindre arbejde skaber vi for os selv og andre. I mine øjne er vi ikke bedre end landene i Sydeuropa, siger Johnny Robin Jørgensen fra Doku-centret.

 

Tvunget til at kigge væk

Politiet har blandt andet til opgave at lave passager-profiler på fly i forhold til, om der er rejsende, som kunne være illegale. Sker det, kan man på forhånd prøve at få flyselskabet til at forhindre passagererne , at komme ombord på flyet.

- Det allerbedste er jo, hvis vi kan stoppe dem i overhovedet at komme ombord, siger Johnny Robin Jørgensen.

- Jeg har et dugfrisk eksempel fra forleden, hvor vi fik personalet i en sydeuropæisk lufthavn til at pille 10 rejsende af et fly på vej mod København. Vi kan se, at de illegale rejsende kommer fra stort set alle sydeuropæiske destinationer. De benytter lavprisselskaber, rutefly og restpladser på charterfly. Det er besluttet, at der i snit skal foretages ét tjek af fly om dagen fra andre Schengenlande. Da der gennemsnitligt ankommer 240 fly dagligt fra disse lande, er risikoen for at blive opdaget minimal. Problemet med de illegale, der rejser internt i Schengen, er i høj grad en politisk beslutning, da EU har ophævet de indre grænser og forbudt paskontrol.

 

Kan ikke forsvares

Han og hans kolleger har det dårligt med at måtte indrømme, at kontrollen ikke bliver gjort godt nok. Som reglerne og personalesituationen er i Københavns Lufthavn, er der ikke nogen mulighed for, at det bliver bedre her og nu. Lufthavnen hører under Københavns Politi, og pr. tradition er det lufthavnen, man har flyttet ressourcer fra, når resten af København manglede folk.

- Lufthavnen er et fint sted at være, hvis man som politimand har været udsat for en skade, fysisk såvel som psykisk, men hver gang de flytter nogen, er det de våbenføre. Mange, der arbejder herude, har en eller anden form for skavank, og det er fint, at der er et sted for dem, der i en periode ikke kører på alle cylindre. Lufthavnen kunne være en fin arbejdsplads. Men lige nu løber vi simpelthen for stærkt til, at det kan forsvares, siger Søren Langer, næstformand i lokalforeningen.

- Det er meget vigtigt, at det her ikke fremstår som en kritik af kollegernes eller ledelsens indsats. Alle gør, hvad de kan, og alle løber stærkt for at nå deres opgaver. Men det er ikke muligt at klare opgaverne med de ressourcer, der stilles til rådighed, siger kollegerne samstemmende.