facebook twitter

Kun 41 procent af de politifolk som afsluttede uddannelse i juni 2018 har fået arbejde i politiet i Norge. Det sker samtidig med, at norsk politi bakser med at finde balancen oven på en stor reform, samt at politistyrken om under to år skal være udvidet betragteligt, så der er to politifolk pr. 1.000 borger.

Det største tyske politiforbund, GDP, advarer om, at det tyske politi står på kanten af et kollaps. Samfundsudviklingen, kravene til sikkerhed, terrortrusler og politiske indsatser har slået bunden ud af politiets timeregnskab.

Ny rapport slår fast, at der bliver begået langt flere hadforbrydelser end først antaget. Rapporten er resultatet af en udvidet gennemgang af politiets sager, og det får Rigspolitiet til at slå fast, at hadforbrydelser fortsat skal have høj prioritet.

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Tyskland

Mere end 1.700 fuldtidsansatte politifolk. Så meget kostede indsatsen i forbindelse med fodboldkampe tysk politi i den forgangne sæson. Det er en stigning i forhold til sæsonen før. Og det får det største tyske politiforbund, GdP, til at råbe vagt i gevær. For fodbolden gnaver så dybt i politiets timeregnskab, hvor der allerede prioriteres hårdt og skæres i kerneydelser. I følge forbundet burde klubberne komme mere på banen, når det handler om at identificere voldelige fans, samt at domstolene straks burde skride ind med straffe. Det er især væksten i brug af pyroteknik samt voldelige sammenstød mellem hooligans, som får tysk politi til at afsætte større ressourcer til fodboldkampe

Sverige

791 personer fik den 1. juni i år besked om, at de er optaget på den svenske politiuddannelse. Det vækker glæde hos det svenske politiforbund, Polisförbundet, da det længe har kæmpet for en nødvendig udvidelse af politistyrken. - Det er dejligt, at så mange har fået besked om, at de er optaget. Vi behøver hver og en, som ønsker – og har evnerne – til at blive politimand/-kvinde. Nu håber jeg bare, at alle dukker op, når semestret begynder, og at de gennemfører uddannelsen, siger ordførerne i Polisförbundet, Lena Nitz. Politisk er der sat et mål om, at der skal ansættes 10.000 flere politifolk frem mod år 2024. Men det kommer til at blive en stor udfordring for hele organisationen at rekruttere så mange. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kravene og kvaliteten i uddannelsen, lyder det fra Lene Nitz.

Nordjysk læringsmiljø ”kørt over” af patrulje-distrikter 20/9-2018

Først på året delte Nordjyllands Politi kredsen op i syv såkaldte patruljedistrikter. Hér skal der altid være mindst én patruljevogn på hjul i hverdagene. Formålet er at nedbringe responstiden – især i yderdistrikterne. Det er lykkedes. Men bagsiden af medaljen er et forringet læringsmiljø for politieleverne. Flere praktikvejledere overvejer at stoppe, fordi de ikke længere kan stå inde for kvaliteten. Ledelsen er åben over for løsningsforslag, men distrikterne er kommet for at blive, lyder det.

Historisk optag af elever giver travlhed i kredsene 18/9-2018

Politikredsene uddanner i disse år politielever på højtryk. Det er politisk vedtaget, at dansk politi skal tælle 11.100 polititjenestemænd pr. 1. januar 2020. Udvidelsen betyder et historisk stort indtag af elever, da der i den anden ende af ”fødekæden” forsvinder gennemsnitligt 500 polititjenestemænd årligt på pension som følge af de store ansættelsesårgange i slut 70’erne, start 80’erne.

Politistyrker i USA tester nyt lasso-våben 24/9-2018

Den såkaldte BoleWrap bliver i øjeblikket testet af flere politistyrker i USA. Det lille håndholdte våben affyrer en kevlarsnor, som på afstande op til 7 meter fikserer en person på samme måde, som hvis man havde kastet en lasso.