facebook twitter

Martha Malloul beviste, at hendes fysiske form er god nok til dansk politi. Nu skal hun vise, at hun er den rette kandidat til jobbet. At hun kan blive en dygtig politibetjent og god kollega. Det er anden og sidste prøvedag for aspiranterne, der søger optagelse på Politiskolen. Her bliver deres personlighed og samarbejdsevner nøje vurderet af et politipanel. DANSK POLITI har snakket med Martha om dagen.

West Midlands Police i England har udviklet et system, der ved hjælp af kunstig intelligens kan finde frem til, hvem der går fra at være småkriminel til at blive hardcore vaneforbryder. Den viden skal give sociale samarbejdspartnere mulighed for at sætte ind med forebyggende indsatser. Projektet skal samtidig hjælpe et engelsk politi, der kæmper med knappe ressourcer og en haltende teknologi. DANSK POLITI besøgte hovedstationen i Birmingham til en snak om projektet.

Den 1. marts er det to år siden, at de første politikadetter begyndte på politikadetuddannelsen.
En politisk opfindelse, som skulle aflaste politiet ved blandt andet grænserne. Hér to år efter er det ikke lykkedes Rigspolitiet at rekruttere nær så mange kadetter, som politisk ønsket. Til gengæld fungerer ordningen som en god rekrutteringskanal ind i politiet.

Forskning: Norsk universitet vil undersøge belastningen hos politiansatte, der arbejder med overgreb mod børn

Der findes meget lidt forskning om, hvordan medarbejdere, der beskæftiger sig med overgrebssager mod børn, bliver belastet. Men det vil man nu gøre noget ved i Norge. Norges teknisk-naturvidenskablige Universitet (NTNU) har netop skudt et nyt forskningsprojekt i gang, hvor de skal interviewe 40 norske politifolk i Trøndelag politidistrikt for at kortlægge, hvordan de oplever deres arbejde og belastningen ved det. Formålet er at finde frem til gode strategier for, hvordan arbejdet med overgrebssager mod børn kan gøres mindre belastende.

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Storbritannien

Hvis en exit-aftale med EU går i vasken for Storbritanniens regering, frygter politiet, at det må vinke farvel til en række vigtige EU-efterforskningsredskaber. Især Schengen Information System II (SIS II), der registrerer bevægelsesmønstrene for seksualforbrydere, menneskesmuglere og mistænke terrorister. En kostbar ny politienhed hastes derfor nu igennem. Britisk Politi søgte hele 539 millioner gange i SIS II alene i 2017, og det vil have en stor negativ indflydelse på politiarbejdet, hvis adgangen til systemet forsvinder.

Sverige

791 personer fik den 1. juni i år besked om, at de er optaget på den svenske politiuddannelse. Det vækker glæde hos det svenske politiforbund, Polisförbundet, da det længe har kæmpet for en nødvendig udvidelse af politistyrken. - Det er dejligt, at så mange har fået besked om, at de er optaget. Vi behøver hver og en, som ønsker – og har evnerne – til at blive politimand/-kvinde. Nu håber jeg bare, at alle dukker op, når semestret begynder, og at de gennemfører uddannelsen, siger ordførerne i Polisförbundet, Lena Nitz. Politisk er der sat et mål om, at der skal ansættes 10.000 flere politifolk frem mod år 2024. Men det kommer til at blive en stor udfordring for hele organisationen at rekruttere så mange. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kravene og kvaliteten i uddannelsen, lyder det fra Lene Nitz.

Efterforskere: Vi farer for hårdt frem i voldtægtssager 22/2-2019

Alle, der anmeldes for voldtægt, skal i dag straks have et skarpt nummer, altså sigtes, og køres direkte på retsmedicinsk. Det er en meget voldsom fremgangsmåde, lyder det fra nogle efterforskere, som undrer sig over, at politiet ikke bruger den faglige fornuft først, og så eventuelt senere kører frem med det hårde skyts.
Resultatet og antallet af tiltaler ville blive det samme.
- Men nu ser vi en række unge mænd og familier, som går ned på sager, som ikke kan føre til tiltale eller befinder sig i en gråzone, siger de.

Politidrømmen for enden af optagelsesprøven 27/2-2019

23-årige Martha Malloul er uddannet redningspecialist, førstehjælpsinstruktør og holdleder i Beredskabsstyrelsen. Men hun drømmer om at blive politibetjent og er derfor en del af ansøgerfeltet til årets første optag på Politiskolen. Fagbladet DANSK POLITI tog med, da hun var til optagelsesprøve på den midlertidige politiskole i Fredericia.

10 ÅR MED HØJBJERG: En overlever, teamplayer og superoptimist 26/2-2019

Jens Henrik Højbjerg har i 10 år været rigspolitichef. Det er fire gange længere end den gennemsnitlige holdbarhed i stillingen. Rigspolitichefen medgiver, at det har været turbulente år, og at det i perioder nok er gået for stærkt. Han glæder sig dog over udviklingen og over, at politiet igen har overskud til at sætte turbo på efter- og videreuddannelse.
Her i 2019 står vi et andet og bedre sted, end vi har gjort længe, fastslår han.