facebook twitter

”Nærhed og Tryghed”. Det er navnet på justitsminister Søren Pape Poulsens nye udspil for politiet. Flere politifolk, tilknyttet lokalt politiarbejde, skal sikre, at borgerne igen møder politiet ved andet end udrykning. Ifølge ministeren er det begyndelsen på, at dansk politi igen bliver et politi, der møder borgerne, hvor de er.

Der bliver så vidt vides ikke rejst tiltaler mod personer, som er kommet med beviseligt falske anmeldelser mod politifolk for eksempelvis vold. Systemet kan misbruges af kriminelle til at chikanere politifolk, for det er en gratis omgang. Og det bliver misbrugt, lyder det fra såvel Politiforbundets ekspert som fra tillidsfolk. Politifolkene selv føler sig krænkede.
Torben Koch, som er landets mest erfarne advokat i forhold til disciplinærsager mod politifolk,
er stærkt forundret over anklagemyndighedens og politidirektørernes manglende vilje til at løfte problemstillingen og rejse tiltaler.
- Jeg har set omkring 25 sager i de seneste tre år, hvor jeg som statsadvokat ville have rejst tiltale, siger han.

Igen og igen oplever prøvesagkyndige i Københavns Politi eksempler på kørelærere, der fusker med lektionsplanerne eller hjælper deres elever med at snyde til teoriprøven. Det fortæller flere prøvesagkyndige, som DANSK POLITI har talt med. Politifolkene efterlyser bedre teknologiske systemer, der kan mindske snyderiet, samt en øget gennemsigtighed for forbrugerne af, hvem man bør gå udenom i køreskolebranchen.

Forskning: Organisationsændringer kan dræbe produktiviteten og motivationen

Selvom intentionerne måske er gode, er det ikke altid, at organisationsforandringer går som planlagt. Internationale studier peger på, at to ud af tre større organisationsændringer ikke har den ønskede effekt, men i stedet kan betyde lavere produktivitet og motivation blandt medarbejderne. En mulig årsag kan være, at ændringerne påvirker medarbejdernes psyke, viser et nyt studie fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI. Studiet viser, at medarbejderne oftere melder om alvorlige symptomer på angst og depression. I virksomheder, hvor større organisationsændringer forekom gentagne gange, eller der var forskellige forandringer samtidig, var der endnu større risiko for, at medarbejderne oplevede depressive symptomer. Men hvis medarbejderne har kontrol over deres arbejde og får støtte fra ledelse og kolleger, kan det være med til at modvirke de depressive symptomer. Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Storbritannien

Hvis en exit-aftale med EU går i vasken for Storbritanniens regering, frygter politiet, at det må vinke farvel til en række vigtige EU-efterforskningsredskaber. Især Schengen Information System II (SIS II), der registrerer bevægelsesmønstrene for seksualforbrydere, menneskesmuglere og mistænke terrorister. En kostbar ny politienhed hastes derfor nu igennem. Britisk Politi søgte hele 539 millioner gange i SIS II alene i 2017, og det vil have en stor negativ indflydelse på politiarbejdet, hvis adgangen til systemet forsvinder.

Sverige

791 personer fik den 1. juni i år besked om, at de er optaget på den svenske politiuddannelse. Det vækker glæde hos det svenske politiforbund, Polisförbundet, da det længe har kæmpet for en nødvendig udvidelse af politistyrken. - Det er dejligt, at så mange har fået besked om, at de er optaget. Vi behøver hver og en, som ønsker – og har evnerne – til at blive politimand/-kvinde. Nu håber jeg bare, at alle dukker op, når semestret begynder, og at de gennemfører uddannelsen, siger ordførerne i Polisförbundet, Lena Nitz. Politisk er der sat et mål om, at der skal ansættes 10.000 flere politifolk frem mod år 2024. Men det kommer til at blive en stor udfordring for hele organisationen at rekruttere så mange. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kravene og kvaliteten i uddannelsen, lyder det fra Lene Nitz.

- Politiet har igen overskud til nærvær og forebyggelse 7/11-2018

Nærvær og lokal forankring er det nye sort, når politikere skal udlægge sporene for politiets fremtid. Også hos Socialdemokratiet, hvor Trine Bramsen med fem år som retspolitisk ordfører er den mest garvede i ordførergruppen. Hun var med allerede, inden kaos-året 2015 ændrede synet på politiet og politistyrkens størrelse. DANSK POLITI mødte Trine Bramsen for at spørge til politiet og den udvikling, der er sket på området i de fem år, hun har været ordfører.

Krænkende, frustrerende og mangel på ledelse 5/11-2018

DANSK POLITI har talt med flere politifolk fra forskellige politikredse om oplevelsen af at blive falsk anmeldt for et strafbart forhold til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. De hæfter sig alle ved, at det opleves som krænkende, at der hverken er efterspil i forhold til anmelderen eller kommer signaler fra ledelsen om, at man tager det alvorligt.
To af dem er Torben og Jens fra operativ efterforskning i Nordjylland.

Digitalisering sat på pause 6/11-2018

Digitale teoriprøver har kørt som pilotprojekt i Køge og Hillerød i næsten 10 år. Men digitaliseringen er aldrig blevet rullet ud til resten af landet, da Rigspolitiet i stedet ville udvikle og implementere en ny og forbedret udgave. Kravspecifikationerne var færdiggjort, og EU-udbudsmaterialet klart, men så kom der grus i maskineriet…