facebook twitter

Grænsekontrollen har lige passeret sin tre års fødselsdag. Ved grænseovergangen i Rødby Havn har situationen ændret sig fra en kaotisk flygtningestrøm til velfungerende kontrol. Det har været en stor opgave for dansk politi, der har krævet mange ressourcer. En helt ny faggruppe er samtidig blevet budt velkommen i politiet. DANSK POLITI har talt med Politiforbundets foreningsformand i Sydsjælland og Lolland-Falster.

22 millioner timers overarbejde og 44.000 politifolk, som går på pension i de kommende to år. Tysk politi kæmper for at få enderne til at mødes.

Blandt EU's medlemslande har kun Finland og Ungarn færre politifolk pr. indbygger end Danmark. Det viser en opgørelse fra Eurostat, som er det direktorat der leverer statistik om EU. Danmark lå i 2016 med 186 politifolk pr. 100.000 indbygger langt under EU gennemsnittet på 318 politifolk. Selv den kommende udvidelse af politistyrken ændrer ikke på den placering.

Forskning: Organisationsændringer kan dræbe produktiviteten og motivationen

Selvom intentionerne måske er gode, er det ikke altid, at organisationsforandringer går som planlagt. Internationale studier peger på, at to ud af tre større organisationsændringer ikke har den ønskede effekt, men i stedet kan betyde lavere produktivitet og motivation blandt medarbejderne. En mulig årsag kan være, at ændringerne påvirker medarbejdernes psyke, viser et nyt studie fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI. Studiet viser, at medarbejderne oftere melder om alvorlige symptomer på angst og depression. I virksomheder, hvor større organisationsændringer forekom gentagne gange, eller der var forskellige forandringer samtidig, var der endnu større risiko for, at medarbejderne oplevede depressive symptomer. Men hvis medarbejderne har kontrol over deres arbejde og får støtte fra ledelse og kolleger, kan det være med til at modvirke de depressive symptomer. Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Storbritannien

Hvis en exit-aftale med EU går i vasken for Storbritanniens regering, frygter politiet, at det må vinke farvel til en række vigtige EU-efterforskningsredskaber. Især Schengen Information System II (SIS II), der registrerer bevægelsesmønstrene for seksualforbrydere, menneskesmuglere og mistænke terrorister. En kostbar ny politienhed hastes derfor nu igennem. Britisk Politi søgte hele 539 millioner gange i SIS II alene i 2017, og det vil have en stor negativ indflydelse på politiarbejdet, hvis adgangen til systemet forsvinder.

Sverige

791 personer fik den 1. juni i år besked om, at de er optaget på den svenske politiuddannelse. Det vækker glæde hos det svenske politiforbund, Polisförbundet, da det længe har kæmpet for en nødvendig udvidelse af politistyrken. - Det er dejligt, at så mange har fået besked om, at de er optaget. Vi behøver hver og en, som ønsker – og har evnerne – til at blive politimand/-kvinde. Nu håber jeg bare, at alle dukker op, når semestret begynder, og at de gennemfører uddannelsen, siger ordførerne i Polisförbundet, Lena Nitz. Politisk er der sat et mål om, at der skal ansættes 10.000 flere politifolk frem mod år 2024. Men det kommer til at blive en stor udfordring for hele organisationen at rekruttere så mange. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kravene og kvaliteten i uddannelsen, lyder det fra Lene Nitz.

Umbrella-effekt vil vise sig på den lange bane 19/12-2018

Det er knapt et år siden, at politiet sigtede over 1.000 unge for besiddelse og deling af børnepornografisk materiale i ”Operation Umbrealla”. En historisk storstilet, velforberedt og veludført aktion, hvor også præventive medspillere var tænkt ind – som Red Barnet, skoler og en populær Youtuber. Men gevinsten på den præventive konto kan ikke aflæses i statistikkerne endnu, faktisk tværtimod. I NC3 tror man dog på, at det nok skal komme.

LCIK: De første pakker på vej til politikredsene 18/12-2018

Alle anmeldelser om økonomisk snyd og bedrag på nettet er netop overgået fra politikredsene til det nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK. Her er de i fuld gang med at førstebehandle de første sager, og snart modtager politikredsene sagspakker fra dem. Forhåbningen er, at det nye tiltag letter arbejdsbyrden ude lokalt, gør sagsbehandlingen kortere og fører til flere sigtelser.

Politihistorie: Den forsvundne inkassator 1/1-0001

Den 10. januar 1890 kunne man i avisen København læse følgende opsigtsvækkende nyhed: ”Et gammelt Kontorbud, Johan Meyer, gennem mange Aar ansat ved Carl Lunds Fabriker, har været forsvundet i et Par Dage (…) da han er en overordentlig paalidelig Mand, kan der kun være Tale om Selvmord i Sinds-forvirring eller…Rovmord!” Nyheden om inkassatorens forsvinden skulle indvarsle efterforskningen af et af kriminalhistoriens mest besynderlige forsøg på at dække over et drab.