facebook twitter

Alle anmeldelser om økonomisk snyd og bedrag på nettet er netop overgået fra politikredsene til det nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK. Her er de i fuld gang med at førstebehandle de første sager, og snart modtager politikredsene sagspakker fra dem. Forhåbningen er, at det nye tiltag letter arbejdsbyrden ude lokalt, gør sagsbehandlingen kortere og fører til flere sigtelser.

Den 10. januar 1890 kunne man i avisen København læse følgende opsigtsvækkende nyhed: ”Et gammelt Kontorbud, Johan Meyer, gennem mange Aar ansat ved Carl Lunds Fabriker, har været forsvundet i et Par Dage (…) da han er en overordentlig paalidelig Mand, kan der kun være Tale om Selvmord i Sinds-forvirring eller…Rovmord!” Nyheden om inkassatorens forsvinden skulle indvarsle efterforskningen af et af kriminalhistoriens mest besynderlige forsøg på at dække over et drab.

Det er ikke bare julen, der snart står for døren. Det gør også en tiltrængt modernisering af flere af politistationerne i Grønlands Politi.

Forskning: Organisationsændringer kan dræbe produktiviteten og motivationen

Selvom intentionerne måske er gode, er det ikke altid, at organisationsforandringer går som planlagt. Internationale studier peger på, at to ud af tre større organisationsændringer ikke har den ønskede effekt, men i stedet kan betyde lavere produktivitet og motivation blandt medarbejderne. En mulig årsag kan være, at ændringerne påvirker medarbejdernes psyke, viser et nyt studie fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI. Studiet viser, at medarbejderne oftere melder om alvorlige symptomer på angst og depression. I virksomheder, hvor større organisationsændringer forekom gentagne gange, eller der var forskellige forandringer samtidig, var der endnu større risiko for, at medarbejderne oplevede depressive symptomer. Men hvis medarbejderne har kontrol over deres arbejde og får støtte fra ledelse og kolleger, kan det være med til at modvirke de depressive symptomer. Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Storbritannien

Hvis en exit-aftale med EU går i vasken for Storbritanniens regering, frygter politiet, at det må vinke farvel til en række vigtige EU-efterforskningsredskaber. Især Schengen Information System II (SIS II), der registrerer bevægelsesmønstrene for seksualforbrydere, menneskesmuglere og mistænke terrorister. En kostbar ny politienhed hastes derfor nu igennem. Britisk Politi søgte hele 539 millioner gange i SIS II alene i 2017, og det vil have en stor negativ indflydelse på politiarbejdet, hvis adgangen til systemet forsvinder.

Sverige

791 personer fik den 1. juni i år besked om, at de er optaget på den svenske politiuddannelse. Det vækker glæde hos det svenske politiforbund, Polisförbundet, da det længe har kæmpet for en nødvendig udvidelse af politistyrken. - Det er dejligt, at så mange har fået besked om, at de er optaget. Vi behøver hver og en, som ønsker – og har evnerne – til at blive politimand/-kvinde. Nu håber jeg bare, at alle dukker op, når semestret begynder, og at de gennemfører uddannelsen, siger ordførerne i Polisförbundet, Lena Nitz. Politisk er der sat et mål om, at der skal ansættes 10.000 flere politifolk frem mod år 2024. Men det kommer til at blive en stor udfordring for hele organisationen at rekruttere så mange. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kravene og kvaliteten i uddannelsen, lyder det fra Lene Nitz.

Nyt it-system spotter udsatte børn 13/12-2018

Er far tit i barslagsmål, og begår mor butikstyverier, så er der stor sandsynlighed for, at det ikke er et trygt hjem at vokse op i for et barn. Et nyt it-system gør det nemmere for politiet at identificere de hjem, hvor børn ikke trives. Når der er behov for det, bliver kommunen underrettet.

Politiet skal tage bedre vare om ofre for digitale Sex krænkelser 13/12-2018

Større hensyn, tættere samarbejde og hurtigere ekspedition. Det er skærpede krav, som landets politikredse skal opfylde i sager, hvor personer har været udsat for sexkrænkelser på nettet.
Men der følger ingen ekstra ressourcer med til at løfte de mere omfangsrige procedurer.

Afhøring er en svær balancegang 12/12-2018

Afhøring er en ofte overset disciplin, hvor politifolk let falder tilbage til naturlige fejl som lukkede spørgsmål og tunnelsyn. Derfor er det vigtigt med løbende evaluering og grundig forberedelse.
Det fortæller Kristina Kepinska Jakobsen, dansk psykolog og forsker ved den norske politihøjskole.
Hun har netop skabt opmærksomhed i Norge med sine analyser af afhøringen af traumatiserede vidner til Utøya-massakren.