facebook twitter

– Fedt at arbejde under politisk bevågenhed 

Rydningen af romalejrene foregår normalt tidligt om morgenen, mens de overnattende stadig ligger og sover. For det meste forløber politiopgaven stille og roligt. Østeuropæerne kender øvelsen. De ved, at de bliver behandlet pænt og får lov til at beholde deres pantflasker og andre ejendele. Fot: UKS
Udlændingekontrolsektionen (UKS) under Københavns Politi skal bekæmpe et stigende problem med utryghedsskabende romalejre og betleri i indre København. 
Nye regler har heldigvis gjort det nemmere for politiet at rydde lejrene, men hvis man virkelig vil lejrene til livs, skal udvisninger og indrejseforbud sidde løsere. Det virker afskrækkende, mens bøder, zoneforbud og fængselsstraffe ikke har lige så stor effekt, vurderer UKS.
  9/6-2017

De sidder med fremstrakte hænder på gader og stræder, roder i affaldsspande og containere på en evig jagt efter flaskepant, og om natten sover de i parker, baggårde eller på gaden. Når morgenen gryr, efterlader de sig et spor af affald og ekskrementer.

Indre København er plaget af østeuropæere - primært romaer. De seneste år har de fyldt mere og mere i gadebilledet og får telefonerne og mailen til at gløde hos Udlændingekontrolsektionen (UKS) under Københavns Politi. Her modtager man et stigende antal henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge og generet.

Siden den 1. april har UKS ryddet 21 romalejre i indre København. Et nyt sæt regler har gjort det nemmere for politiet at få de overnattende væk fra gaden – så længe det varer. Reglerne betyder, at hvis lejrene er ”utryghedsskabende”, må politiet rydde dem – uanset hvornår på døgnet. Tidligere var det kun, hvis folk sov på steder, hvor der var skiltet med, at det var forbudt, eller hvis de krænkede nogle naturfredningsbestemmelser, at lovens lange arm kunne fjerne dem.

- De nye regler er et godt værktøj. I dag kan vi bedre hjælpe de borgere, der kontakter os, fortæller leder i UKS, politikommissær Kenneth Damkjer. 

En trussel mod samfundshensyn

Rydningen af romalejrene foregår normalt tidligt om morgenen, mens de stadig ligger og sover. For det meste forløber politiopgaven stille og roligt. Østeuropæerne kender øvelsen. De ved, at de bliver behandlet pænt og får lov til at beholde deres pantflasker og andre ejendele. De venter derfor fredsommeligt på at blive transporteret til UKS’ bygninger i Tårnby, hvor de får taget fingeraftryk, bliver registreret og afhørt via en tolk. De anholdte får et bødeforlæg på 1.000 kroner, som nedsættes til 500 kroner på grund af lav indkomst. De fleste accepterer bøden og bliver løsladt. Dernæst er de fri til at forlade politistationen – og til atter at søge ud i de københavnske gader.

Hvis UKS har haft anholdt personerne før, for den samme eller andre forseelser, indstilles de til administrativ udvisning. UKS aner en spirende tendens til, at Udlændingestyrelsen, efter de nye regler er trådt i kraft den 1. april, udviser EU-borgerne, såfremt de er blevet taget et par gange før i en lejr, og er registreret i POLSAS med andre hændelser eller sager. Det sker med begrundelse i, at de er en ”trussel mod grundlæggende samfundshensyn”. Oveni udvisningen følger et indrejseforbud på typisk to år. 

 

Der er travlt i Udlændingekontrolsektionen under Københavns Politi. Roma-lejre i indre København er et stigende problem, og har stor fokus fra såvel politisk hold som fra medierne. Men det er faktisk fedt at arbejde med et område, som der er stor bevågenhed omkring. Det mener politikommissær Kenneth Damkjer, der er leder i afdelingen, som tæller 35 medarbejdere.

 

Økonomiske krav til EU-borgere

Tidligere har det været meget svært at udvise EU-borgere for ”så lidt” på grund af EU-bestemmelserne om  arbejdskraftens frie bevægelighed over grænserne.

Politikommissær Kenneth Damkjer håber på en opblødning af  EU-lovgivningen, så der fremover kan stilles økonomiske krav til EU-borgere på lige fod med statsborgere fra tredje-
verdenslande. Sidstnævnte kan udvises af Danmark for subsistensløshed – altså hvis de er uden midler til at finansiere deres ophold – og det kombineres typisk med et toårigt indrejseforbud.

- Set med mine øjne, er det den eneste måde at komme problemet til livs på. De her østeuropæere kommer ikke til Danmark som turister eller som arbejdssøgende. De kan ikke få job i Danmark, for de taler ikke engelsk, og mange af dem er uuddannede. Faktisk er det heller ikke mange, som reelt er hjemløse. De har boliger i Rumænien, men er ene og alene rejst til Danmark for at tjene penge ved for eksempel at samle flasker og tigge, siger Kenneth Damkjer.

Han mener ikke, at øgede fængselsstraffe eller et udvidet zoneforbud, som regeringen foreslog i slutningen af maj, vil have den ønskede effekt. 

Til gengæld er det sjældent, at de personer, som UKS får udvist af landet, vender tilbage. Udvisning har altså tilsyneladende en god effekt på dette område. 

Høj flaskepant tiltrækker 

Om romaerne kommer frivilligt til Danmark, eller om der er tale om en form for organisering, er usikkert.

- Det ved vi faktisk ikke så meget om, for de er meget lidt meddelsomme, når vi afhører dem. Mange kommer fra samme egn i Rumænien. Det rygtes nok, at man kan ”grave guld” i Danmark. Vi har en høj flaskepant, og jeg har hørt om en beregning, der viser, at man kan tjene omkring 10.000 kroner i flaskepant til Roskilde Festivalen. Vi hører fra Norge og Sverige, at der hos dem finder en vis organisering sted af østeuropæerne, og at der sidder rige bagmænd i Rumænien, fortæller Kenneth Damkjer. 

Gør en forskel

Udefra kan det virke som et sisyfos-arbejde at være ansat i UKS. Men sådan har Kenneth Damkjer det ikke. Han mener, at han gør en forskel. At han yder en god service over for de københavnere, der føler sig plaget, og at han er med til at gøre hovedstaden til en bedre by at bo og færdes i. 

- Vi vil fortsætte med at have et stort tryk på lejrene og med at tage alle anmeldelser alvorligt, siger han.

På Christiansborg er der også stor opmærksomhed på problematikkerne omkring romalejrene.

- Alle er meget lydhøre – både i vores egen organisation, i Justitsministeriet og i medierne. Faktisk er det meget fedt at arbejde med et område, hvor der er stor politisk bevågenhed, smiler Kenneth Damkjer.