facebook twitter

Politilederforeningens formand: Bekymrende for alle

Formand for Politilederforeningen, Michael Agerbæk. Foto: Niels Hougaard
Organisationen er generelt presset, og det er uden tvivl frustrationen over dette, der kommer til udtryk i DANSK POLITIs undersøgelse. Det mener Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen.
Lederne bliver nemt medarbejdernes lynafledere for disse frustrationer. Der bliver udøvet god og dygtig ledelse, men der er ingen tvivl om, at der i øjeblikket er ubalance mellem antallet af ledere og lederopgaverne. Det vil alt andet lige påvirke politilederens daglige synlighed og personaleledelse, når de også hele tiden får at vide, at de skal eksekvere og registrere. Lederreformens reduktion af ledergruppen med 25 procent har tydeligvis påvirket ledernes vilkår, siger formanden for 900 politiledere.
  15/2-2017

Kampen om ressourcer i politiet kan mærkes på alle planer. Det går igen gennem hele organisationen og risikerer at splitte medarbejdergrupper ad, fordi alle slås mod en virkelighed med for få timer.

 - Jeg synes, det er trist og bekymrende, når en undersøgelse blandt politifolk i beredskabet viser, at de ansatte savner ledelse. Det understreger bare konsekvensen af det, vi allerede har fået flere fingerpeg om – senest gennem en temperaturmåling hos ledergruppen sidste år – der er ikke tid til god ledelse mange steder. Der går rigtigt meget tid med lederuddannelse, strukturændringer og registrering, og den tid går væk fra personaleledelsen. Tilmed i en situation, hvor der i forvejen er alt for få ledere, fortæller Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen.

- Jeg underkender ikke resultatet af DANSK POLITIs undersøgelse, men jeg vil også gerne fremhæve den gode ledelse, som ledergruppen dagligt præsterer, en anerkendelse som lige er kommet tydeligt til udtryk i den netop gennemførte trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, tilføjer han og opfordrer til, at medarbejdere og ledere rykker sammen og bygger bro og i fællesskab løfter udfordringerne, indtil der vises politisk ansvarlighed i forhold til de kritiske vilkår i dansk politi.

- Grøftegravning og mundhuggeri mellem personalegrupperne gavner ingen og slet ikke vores faglighed, fastslår han. 

Svært at eksekvere

Michael Agerbæk er talerør for omkring 900 ledere i politiet, fra politikommissær til chefpolitiinspektør.

- Balancen mellem opgaver og ressourcer er tippet over. Det har den været et stykke tid. Den styringsform, der handler om at eksekvere, sikre målkrav, registrering og uddanne sig, har taget overhånd. Det vil sige, at afstanden til de politifolk, man skal være nærmeste leder for, bliver stor, samtidig med at man skal slås med knaphed og pressede tjenesteplaner. Så er det svært at udøve den personaleledelse, som forventes. Og det bider sig selv i halen. Lederne er også medarbejdere, der har ret til vilkår og ledelsesmæssige rammer, der giver ledelsesrum for god ledelse, fortæller Michael Agerbæk.

Ny styreform efterlyses

Foreningsformanden påpeger, at der er stort fokus på at komme ud af den onde spiral i politiet, herunder den ledergruppen er kommet ind i.

- Lidt groft kan man sige, at man tvinger en gruppe til at arbejde med og udføre alle hurra-ordene fra NPM-styringsformen. Ambitionsniveauet skal være tårnhøjt. Det hedder at eksekvere. Men måske er styringsformen ikke egnet, og den skal alligevel føres igennem, uden at der er tid og ressourcer til at føre tankesættet bag ud i livet. Vi har en stor opgave med at få skabt balance igen, siger han.

Det er nemlig, ifølge Michael Agerbæk, en større opgave end som så.

- Det er sådan, man har valgt at se på ledelse i det offentlige. Man presser al registrering og alle tiltag ned på en gruppe ledere, som samtidig har mindre tid. Det gør også, at de har svært ved at kommunikere ud til de øvrige ansatte, hvad meningen er, og i det hele taget er under krydspres. Det mærker politiet. Og har mærket det i et par år. Der skal flere ledere og mere tid og synlighed til. Ellers rammer det alle steder i organisationen. Også i forhold til, at politifolk søger væk og stigende sygefravær, fortæller Michael Agerbæk.